Redovisning

Auktoriserad redovisningskonsultAlla företag och företagare har behov av bättre ekonomiadministration och redovisning.

För små och medelstora företag är löpande bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer de vanligaste tjänsterna. Men mycket finns att göra i administrationen för att företagaren ska få mera tid till kärnverksamheten.

Men vi går också steget längre och kan ta hand om Ekonomitjänsterna via outsourcing. Det betyder att vi sköter kontoret online.

Löpande bokföring

  • Löpande bokföring …vi gör allt, ni gör allt, eller vi delar när problem uppstår…
  • Leverantörsfakturor …vi eller Ni gör leverantörsfakturorna i vårt system…
  • Kundfakturor …om Ni vill tar vi hand om faktureringen…
  • Löneadministration …vi kan vara ert lönekontor…

Ekonomiavdelning

  • Outsourcing online

Onlinetjänster

  • Redovisning, Fakturering, Leverantörer mm

Bokslut, deklaration och årsredovisning

Ekonomisk uppföljning och analys

Vi ringer dig!

  • Namn
    Telefonnummer
Drivs av WordPress | Design och produktion: TAJP Produktion Copyright © 2010 ALBO Redovisningbyrå