BolagsbildningALBO Redovisningsbyrå

Vid uppstarten av ett aktiebolag och övriga bolagsformer, finns det alltid många frågor vi gärna hjälper till att svara på. ALBO Redovisning sköter kontakten med bolagsverket och hjälper dig registrera ditt företag. Vi ombesörjer också lagerbolag direkt på dagen.

Dessutom ger vi tips och råd för hur man driver aktiebolag och diskuterar andra eventuella bolagsformer, allt utifrån din situation. Vi hjälper dig hela vägen i ditt företagande.

Färdiga aktiebolag – lagerbolag

ALBO Redovisningsbyrå tillhandahåller färdiga aktiebolag med organisationsnummer, för omgående leverans. Vi stiftar bolagen fortlöpande och de har aldrig bedrivit någon verksamhet. Varje lagerbolag är stiftat med, 50.000 kronor. Bolagspärm upprättas när bolaget är klart.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Aktiebok & Aktiebrev

Vi kan hjälpa till att upprätta aktiebok och aktiebrev. Vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Handelsbolag och Kommanditbolag

ALBO Redovisning hjälper dig att starta handelsbolag och kommanditbolag.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Nyregistrering

ALBO Redovisning hjälper dig att nyregistrera aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Vi upprättar samtliga registreringshandlingar samt sköter all kontakt med Bolagsverket. Under tiden handläggning pågår kan bolaget ej användas.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Övrigt Bolag

Vi bistår med allt som rör bolag och företagande som exempel, fusion m.m.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa just dig!