LöneadministrationALBO Redovisningsbyrå

Av oss får du hjälp med allt som har med löner att göra. Vi erbjuder alla inom löneadministration. Få mer tid över till vad du gör bäst och outsourca dina löner till oss.

Det är tidskrävande och komplicerat att vara insatt i alla lagar och avtal som uppkommer när man har personal. Vår kompetens inom detta breda område gör att vi kan erbjuda dig en effektiv lösning.

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er att ta hand om lönehanteringen.

Vi använder en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik för löneadministration vilket säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och på rätt sätt. Som stöd i vårt arbete har vi ett lönesystem som enkelt kan anpassas utifrån företagets önskemål och förutsättningar.

Vi erbjuder även till löneadministration:

 • Hantering av reseräkningar, utlägg och förmånsvärden
 • Tidredovisning
 • Leverans av lönespecifikationer och uppbördsdeklarationer
 • Semesterlöneskuldsberäkningar
 • Bokförings- och betalningsunderlag
 • Skattedeklarationer
 • Statistikuppgifter till SCB
 • Rapportering till försäkringskassan
 • Kontrolluppgifter
 • Årsavstämning av sociala avgifter och källskatt
 • Årsuppgifter: FORA, Alecta med flera

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa just dig!