OutsourcingALBO Redovisningsbyrå

Vi har framtidens hela internetbaserade kontor…

Företaget får tillgång till ett komplett Ekonomisystem med ASP lösning.

Företaget behöver ej installera ny ej insatt personal i ekonomiarbetet vid sjukdom eller annan händelse med ekonomipersonalen. Byrån har kontroll och ser till att ekonomiuppgiften sköts enligt överenskommelse.

Närheten till revisorn ökar och revisorn har alltid tillgång till redovisningen mm för stickprovskontroller. Detta bör i förlängningen göra att revisionskostnaden blir mera exakt.

Ägare/VD/Övriga ansvariga på företaget har alltid tillgång till Ekonomisystemet, där Byrån och berörda personer har olika tillstånd beroende på vad de ska göra, titta, arbeta tex fakturera.

Ekonomisystemet är komplett, det betyder att alla komponenter företaget har behov av finns samlade i samma system. Och företaget behöver då ej administrera egna program, uppdateringar och tillrådig elektronisk lagring. Detta är också en stor besparing och en börda som avlastar företagets ledning och gör att de kan jobba med verksamhetens huvudsakliga uppgifter.

Fördelar

Ekonomikontoret på nätet. När som helst. Var som helst.

Detta upplägg gör att det finns insatt ekonomipersonal trots sjukdom mm, och företaget har inga bekymmer om skötseln av ekonomiuppgiften.

Företaget får ej några personalbekymmer över ekonomitjänsten.

Vad gör byrån

Byrån har kompetens och gör allt inom ekonomi, redovisning, löner, fakturering, avstämningar, betalningar, budget, bokslut, årsredovisning, hela skötseln av ekonomidelen av företaget.

Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, för dig och ditt företag

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa just dig!